6 Inspirational Quotes in God’s Nature


“6 Inspirational Quotes in God’s Nature”

Intro: Ang mga nilikha ng ating Panginoon ay ginawa upang ito’y ating pangalagaan at pagyamanin. Mas makikita natin ang tunay na kagandahan ng ating kapaligiran kung aalagaan natin ito at hindi sisirain. At kung masira man natin ito gumawa ka ng paraan upang hindi magalit ang ating Panginoon at hindi niya ito bawiin mula sa atin.

6 Inspirational Quotes in God’s Nature

“God gave us eyes to see the beauty in nature. And heart to see the beauty in each other”

Noong nilikha tayo ng ating mahal na Panginoon hinitihati niya ang mga parte ng ating katawan at binigyan niya ito ng kanya-kanyang function. Isa narito ang ating mga mata ginawa niya ito upang makita natin ang kanyang mga magagandang nilikha para sa atin. At ang puso para makita natin ang mga kabutihan na ginagawa ng mga tao sa mundo.

“Let the beauty of nature remind you the goodness of God”

Lahat ng ating mga nakikita natin ay likha ng Diyos para sa atin. Ang mga puno, halaman, mga hayop, at maging tayo ay likha niya. Kaya niya tayo nilikha ito ay upang mapangalagaan natin ang kaniyang mga ginawa. At ipaalala ang kabutihang ginawa niya sa atin.

6 Inspirational Quotes in God’s Nature

“Beauty is the gift from God”

Isang malaking regalo na binigyan tayo ng kagandahan ng Diyos dahil ito ang magiging mukha natin para maipakita kung ano ang gusto nating iparating sa ibang tao. At maipagmalaki ito ng hindi makakasakit ng iba.

“Let’s not destroy God’s beautiful creation called EARTH”

Huwag nating hayaang masira ang kalikasan na gawa Diyos sa halip ay tayo pa ang manguna sa pangangalaga nito. Dahil kung hahayaan natin itong masira wala na tayong matitirahan. Hikayatin ang mga tao na huwag sirain ang kalikasan. Punan natin ang mga pangangailangan ng kalikasan upang hindi ito maglikha ng panahong makakasama sa atin.

6 Inspirational Quotes in God’s Nature

“Just the natural beauty, peace and love can grow just about anywhere”

Tumingin ka lamang sa kapaligiran makakakita ka ng kagandang na matagal na naghihintay na makita mo. Ang kapayapaan rin ay nasa ating paligid dahil itong nagiging daan upang magkaroon ng katahimikan sa ating mundo. At ang pagmamahalan ang mananaig upang magkasundo ang lahat ng tao sa ating mundo. Ito ay makikita mo lamang sa iyong kapaligiran.

“Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God’s handwriting”

Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa’yo sapagkat “Life is short”, hindi natin masasabi kung kalian tayo mawawala sa mundong ginawa niya na para lamang sa ating mga tao. Gawin mong makabuluhan ang buhay na ipinagkaloob sa’yo upang mas makita mo ang tunay kagandahan ng ating kapaligiran.

 

So, that’s all folks. Thank you for visiting this blog site. Want to know more? follow us on our FB page wowganda.com or keep on visiting this blog site.

(Visited 1 times, 1 visits today)